SMVbornholm uddeler hvert år fra fire forskellige legater.

Midlerne vil primært blive anvendt til formål i tilknytning til eller på Bornholm. SMVbornholm bestyrelse kan også på eget initiativ tage beslutning om donationer.

Frisørmester Iver H. Madsen og hustru Johanne M. Madsen, født Lysters Legat

Er en fond hvor bestyrelsen for SMVbornholm disponerer midler som hjælp til unge mandlige bornholmere til uddannelse i håndværk, industri, handel, landbrug eller andet erhverv.

Civilingeniør Erik Boesen Larsen’s Mindelegat

Er en fond hvor bestyrelsen for SMVbornholm disponerer midler som hjælp til ældre og værdigt trængende personer som er, eller har været, medlem af SMVbornholm.


Har du spørgsmål eller brug for yderligere information kan du kontakte foreningen på info@smvbornholm.dk.