Som medlem af foreningen kan man købe annonce her, for kr. 2.500,- pr. år incl. annonce i 4 medlemsblad